Ispisivanje Logotipa

LOGO / BRAND Name

Ispisivanje Logotipa – Gobo Projection

Ispisivanje logotipa firme ili bilo kog oblika tj. teksta
Dizajniranje i izrada goboa u roku od 24h

Programiranje putanje i brzine kretanja goboa po ambijentu, zidovima, plafonu, podu
Rotiranje i fixiranje istog po potrebama 

Prilikom iznajmljivanja kompletnog paketa ambijentalne rasvete i/ili ozvucenja izrada
goboa je besplatna ✔✔